Amerikas Savienotajās Valstīs dažādu iemeslu dēļ tiek izmantotas dažādas grāmatvedības metodes, piemēram, lai sagatavotu un uzturētu dažādus pārskatus, kas pieejami dažādu iemeslu dēļ. Uzņēmējdarbības grāmatvedībā ietilpst uzņēmuma finanšu darījumu reģistrēšana, ko var reģistrēt, izmantojot vispārpieņemtus grāmatvedības principus vai nodokļu grāmatvedību. GAAP jeb vispārpieņemtais grāmatvedības princips ir valsts uzņēmumu finanšu darījumu uzskaites metode, turpretī nodokļu uzskaite ir līdzīga, izņemot to, ka nodokļu maksātāji var izmantot vairāk iespēju. Tāpēc, lai zinātu, kura grāmatvedības metode ir piemērota jūsu biznesam, ir svarīgi zināt, kādas ir šīs metodes un kāda ir atšķirība starp šīm divām.

GAAP un nodokļu grāmatvedības vēsture

Uzņēmējdarbības pieaugošās sarežģītības dēļ bija ļoti svarīgi standartizēt grāmatvedības praksi, jo finanšu grāmatvedība tiek uzskatīta par jebkura biznesa mugurkaulu. Tas ir iemesls, kāpēc vispārpieņemtos grāmatvedības principus Amerikas Savienotajās Valstīs ieviesa iestāde, ko sauc par Finanšu grāmatvedības standartu padomi (FASB). FASB tiek uzskatīta par augstāko iestādi ASV, kas izstrādā un uztur GAAP.

No otras puses, nodokļu grāmatvedība tika dibināta, ratificējot sešpadsmito Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas grozījumu, ar kuru faktiski tika nodibināta 1894. gadā izveidotā ieņēmumu iekasēšanas aģentūra. Laikam ejot, tika veiktas dažādas izmaiņas, nosaukuma maiņa un reorganizācija, un šodien šo iestādi sauc par Iekšējo ieņēmumu dienestu.

GAAP un nodokļu uzskaites mērķis

GAAP mērķis ir nodrošināt standarta pamatnostādņu un grāmatvedības principu kopumu, lai panāktu vienveidību un atbilstību, jo tas palielina finanšu pārskatu ticamību un salīdzināmību. Tā kā nodokļu grāmatvedības sistēmu izstrādā un uztur Iekšējais ieņēmumu dienests jeb IRS, un šīs sistēmas mērķis ir aplikt ar nodokli nodokli, kas apliekams ar nodokli, vai uzņēmuma neto ienākumi.

Ar nodokli apliekamais ienākums nav tas pats, kas ienākums (kā definēts vispārpieņemtos grāmatvedības principos). Nodoklis tiek atskaitīts un iekasēts ātrāk, kad tiek saņemta nauda vai nopelnīts.

Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības pamats faktiski nosaka, kā uzrādīt finanšu darījumus, un informācija ir jāuzskaita. Gan GAAP grāmatvedībā, gan nodokļu grāmatvedībā tiek izmantots atšķirīgs grāmatvedības pamats, lai reģistrētu un atzītu finanšu darījumus. GAAP grāmatvedībā uzkrāšanas principa grāmatvedība ir vienīgā pieņemamā metode. No otras puses, nodokļu grāmatvedībā tiek izmantots uzkrāšanas, naudas un mainīts grāmatvedības pamats.

Grāmatvedības sistēmas GAAP izstrāde, ieviešana un izmantošana dažreiz ir pārāk liela maziem uzņēmumiem, tāpēc IRS ļauj šādiem uzņēmumiem reģistrēt savus finanšu darījumus, izmantojot alternatīvas metodes.

Nolietojuma atzīšana

Kā jūs visi zināt, nolietojums ir aktīva izmaksu sadalījums pa tā paredzamo lietderīgās lietošanas laiku. Saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem grāmatvedībā tiek izmantotas dažādas grāmatvedības metodes, piemēram, bilances samazināšanas vai samazināšanas metode, lineārā metode, gada cipara metodes summa un uz darbību balstīta nolietojuma metode.

Tā kā nodokļu grāmatvedībā tiek izmantota modificēta paātrināta izmaksu atgūšanas sistēma jeb MARCS, kas aprēķina nolietojumu, izmantojot IRS noteiktus samazinošos procentus. Papildus tam saskaņā ar 179. sadaļu IRS ļauj fiziskām personām un nodokļu maksātājiem pirkšanas gadā atskaitīt pamatlīdzekļa nolietojumu.

Uzkrājumu uzskaite

Saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem grāmatvedības sistēmā izdevumi, kas pienākas, bet vēl nav samaksāti, bilancē tiek uzskatīti par uzkrājumiem. To atspoguļo kā uzkrājumu izdevumiem, kas ir īstermiņa saistības, kuras jāmaksā vēlāk.
No otras puses, nodokļu grāmatvedībā uzkrāšanas principa grāmatvedība nav nepieciešama, ja vien uzņēmums neuzrāda uzņēmējdarbības nodokļa deklarācijas kā uzkrājumu nodokļa maksātājs. Turklāt IRS ievieš dažus ierobežojumus skaidras naudas un modificētas bāzes grāmatvedībai, kas ietver ienākumu un izdevumu pārskatu ierobežojumus, kā arī ieņēmumu ierobežojumus.

Ir ļoti svarīgi racionalizēt biznesa procesus, ja uzņēmums vēlas sekot līdzi uzņēmējdarbībai, ko var izdarīt tikai tad, ja ir izveidota atbilstoša grāmatvedības sistēma. Tāpēc indivīdam vai uzņēmumam ir jāsaprot dažādās tirgū izmantotās grāmatvedības sistēmas un jāzina arī to atšķirības, lai veiksmīgi uzskaitītu savus darījumus un uzrādītu finanšu pārskatus.

Atsauces

  • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Generally_accepted_accounting_principles,_GAAP.png