Fiziskas aktivitātes, sports tiek veikts saskaņā ar pieņemtu noteikumu kopumu. Sports ir saistīts ar atpūtas mērķiem - vai nu sevis izbaudīšanai, vai sacensībām, vai abiem. Spēle ir paredzēta arī atpūtas aktivitātēm, un tajā ir iesaistīts viens vai vairāki spēlētāji. Spēlē, pamatojoties uz noteikumu kopumu, spēle tiek definēta kā mērķis, kuru spēlētāji cenšas sasniegt. Tāpat kā sports, spēle tiek spēlēta arī baudīšanai.

Sports ir aktivitāte vai aktivitātes, kurās tiek apskatītas sportista materiālās iespējas. Sportā iznākumu nosaka sportists vai indivīds. Labi, ka indivīda talants nenosaka spēli. Tas ir viss spēlētāju sniegums, kurš nosaka uzvarētāju spēlē. Indivīda prasmei vai sniegumam, kaut arī tam ir liela nozīme, tas spēlē nav daudz; spēli vada tikai koordinācija un komandas gars.

Personu, kas piedalās sportā, sauc par sportistu vai sportistu. Persona, kas piedalās spēlē, tiek dēvēta par spēlētāju.

Kad spēle paļaujas uz stratēģiju, sports balstās uz individuālu sniegumu un veiksmi.

Sportā sportists var pieņemt patstāvīgus lēmumus, bet spēlētājs nevar pieņemt šādus patstāvīgus lēmumus spēlē. Lēmums tiek pieņemts spēlē, kurā piedalās divi vai vairāki spēlētāji.

Vēl viena atšķirība starp sportu un spēli ir tā, ka pirmā balstās uz fizisko enerģiju, bet otra - uz garīgo spēku. Sportu spēlē, ņemot vērā konkurenci, bet spēli - draudzīgu attieksmi.

Sportā var sastapties ar lielāku profesionalitāti nekā spēli. Paredzams, ka sportā sportistam vai sportistam ir jāuzrāda laba sportiskā sagatavotība, un viņam ir arī augsti izturēšanās standarti, piemēram, ievērojot pretiniekus un amatpersonas. Bet spēlē indivīds var nesniegt šādu raksturu. Spēlē tiek ņemts vērā visas komandas sniegums.

Sports ir organizēts un konkurētspējīgs. Tas prasa arī apņemšanos un godīgu spēli. Sportists vai sporta cilvēks vienmēr iegūst popularitāti un saglabā vārdu savām prasmēm. Bet spēlē popularitāti iegūst nevis indivīds, bet gan visa komanda, kas izraida nišu.

Kopsavilkums
1. Sports ietver individuālas prasmes. Spēlē tā ir komandas kolektīvā atbildība
2. Sporta pamatā ir fiziskā enerģija un spēle, kuras pamatā ir garīgais spēks.
3. Spēle balstās uz stratēģiju, sports balstās uz individuālu sniegumu un veiksmi.
4. Sports ir aktivitāte vai aktivitātes, kurās tiek apskatītas sportista materiālās iespējas. Tas ir viss spēlētāju sniegums, kurš nosaka uzvarētāju spēlē.

Atsauces