Iasb vs fasb

Salīdzinot to izcelsmi, Starptautiskā grāmatvedības standartu padome izveidojās 2001. gada 1. aprīlī. SGSP var saukt par Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas pēcteci. IASB nodarbojas ar starptautisko finanšu pārskatu standartu izstrādi un šo standartu piemērošanas veicināšanu. IASB, kas atrodas Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā, ir neatkarīga un privāti finansēta grāmatvedības standartu noteicēja.

FASB atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un sāka darboties 1973. gadā. Tā aizstāja Grāmatvedības principu padomi (APB) un Grāmatvedības procedūras komiteju (KLP). FASB ir bezpeļņas organizācija, kas rūpējas par vispārpieņemtu grāmatvedības principu (GAAP) izstrādi sabiedrības interesēs.

Iestājoties organizācijā, Starptautisko grāmatvedības standartu padomē ir 16 locekļi, katram ir balss. Locekļi tiek izvēlēti, pamatojoties uz viņu profesionālo kompetenci un praktisko pieredzi. Lai gan standarta ekspozīcijas projekta publicēšanai vienbalsīgs balsojums netiek ieskaitīts, nepieciešams deviņu dalībnieku apstiprinājums.

Labi, ka Finanšu grāmatvedības fonds (FAF) izvēlas Finanšu grāmatvedības standartu padomes valdes locekļus. FASB ir 5 pilnas slodzes locekļi, un šiem locekļiem būtu jāatsakās no visu savu piederību vai saitēm ar iepriekšējiem uzņēmumiem vai institūcijām, kurās viņi ir strādājuši. Šos locekļus ieceļ uz pieciem gadiem, un viņiem arī piešķir pagarinājumu uz vienu gadu. Bez pieciem pilnas slodzes locekļiem ir vēl 68 citi locekļi, kas ir profesionāļi no dažādām jomām, piemēram, valdības, valsts grāmatvedības un rūpniecības.

Kopsavilkums
1.Starptautisko grāmatvedības standartu padome sāka darboties 2001. gada 1. aprīlī. Tikmēr Finanšu grāmatvedības standartu padome izveidojās 1973. gadā.
2. IASB atrodas Londonā, bet FABS - ASV.
3. IASB var saukt par Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas pēcteci. FASB aizstāja Grāmatvedības principu padomi (APB) un Grāmatvedības procedūras komiteju (KLP).
4. IASB nodarbojas ar starptautisko finanšu pārskatu standartu izstrādi un šo standartu piemērošanas veicināšanu. FASB ir bezpeļņas organizācija, kas rūpējas par vispārpieņemtu grāmatvedības principu (GAAP) izstrādi sabiedrības interesēs.

Atsauces