Runa vai debates ir formāls veids, kā uzrunāt cilvēku grupu. Acīmredzamākā atšķirība starp abiem uzrunāšanas veidiem ir tāda, ka runa seko vienam viedoklim, savukārt debates notiek starp diviem cilvēkiem no divām pretējām pusēm. Katra debašu puse sniedz pretēju viedokli. Debatētāji ir par vai pret apspriežamo tēmu. Skatītāji, kas klausās debates, var izlemt, kuru debašu pusi viņi atbalstīs. Runa, no otras puses, sniedz vienu viedokli vai viedokļus par tēmu, kas tiek prezentēta auditorijai. Publika var piekrist runātājam vai tam nepiekrist. Debates un runa ir akadēmiskās diskusijas formas vai liecības par mākslu runāt publiski. Abas šīs oratoriskās formas prasa runu.

Ko nozīmē runa?

Laba runa ir jāsagatavo un jānodod. Runātājs iepazīstina auditoriju ar savām domām par noteiktu tēmu. Auditoriju var veidot studenti izglītības vidē vai arī tai var būt politiska izcelsme. Runa var būt akadēmiskajās aprindās vai sabiedriskos pasākumos, piemēram, kāzās, īpašās dzimšanas dienās un citos gadījumos. Runa var būt neoficiāla, radīt izpratni par sociālo jautājumu vai formālāka auditorijas priekšā. Runātājs parasti sniedz atzinumu par doto tēmu. Iespējams, ka auditorijai ir empātija ar runātāja projektu vai iemesls, vai var būt nepieciešama pārveidošana par to. Runa ietver individuālāku sniegumu par izvēlēto tēmu, lai auditorija būtu aizraujoša un runātāja klausītos.

Kā tiek noteiktas runas?

 • Pēc prezentācijas:

Indivīds uzstājas ar runu grupai vai plašākai auditorijai. Runas var pārraidīt, lai sasniegtu vēl plašāku auditoriju.

 • Pēc satura:

Runas var izmantot, lai rediģētu noteiktas līdzīgas grupas. Saturs būtu sociālas, politiskas vai izglītojošas tēmas, kas vajadzīgas grupas rediģēšanai vai attīstībai. Lai sasniegtu noteiktu grupu, var būt nepieciešams runas saturs. Kāds kaislīgs par noteiktu tēmu var izvēlēties runāt publiskā vietā par savu tēmu. Viņu runa var sasniegt ikvienu, kas varētu iet garām.

 • Pēc metodes:

Dažādu veidu runas kalpo viņu dažādajām klausītāju grupām dažādos gadījumos. Ir atklāšanas runas, oficiālas svinīgas uzrunas, lekcijas un oficiāli gadījumi, kad pasākumā ir nepieciešama uzruna - piemēram, kāzas.

 • Pēc ieguldījuma:

Runas ieguldījums ir dotā tēma un ieguldījums, kas nepieciešams, lai runa būtu piemērota. Piemēram, kāzu runai būtu nepieciešama saikne ar ģimeni un informācija, lai runa būtu piemērota. Runa lekcijā studentiem prasa pareizu akadēmisko informāciju.

Par ko notiek debates?

Lai arī debatēm ir nepieciešama publiska uzstāšanās, debašu jēdziens ir atšķirīgs. Runātāju mērķis debatēs ir parādīt pretējās puses tēmai, kuru var argumentēt par vai pret. Debates nosaka formālu debašu procesa kārtību. Tēmas runātājs runā, kam seko runātājs pret tēmu. Katrā debašu komandā dažās situācijās var būt vairāk nekā viens runātājs. Auditorija klausās abas debašu puses un, pamatojoties uz runām, veidos viedokli. Pamatā debates ir izvērsts formāls arguments. Debašu noklausīšanās priekšrocība ir tā, ka auditorijai tiek demonstrētas abas argumentācijas puses. Debatēm ir noteikumi un definīcija. Ir dažādi debašu veidi, un dažās izglītības iestādēs notiek debašu biedrības. Pirms debatēm ir svarīgi noteikt noteikumus, pēc kuriem debates notiks. Dažas debates tiek vērtētas, un auditorija piedalās. Parasti ir divas komandas: viena ir komanda, kas atbalsta tēmu, bet otra - šī tēma. Lielākajai daļai debašu ir dažādi locekļi, kas norīkoti uz debatēm. Izņēmums ir debašu stils, ko sauc par “Dekoratīvās krāsas pārklājumu”, un šajā situācijā viens cilvēks uztver abas argumentācijas puses un nodrošina solo izrādi.

Kā tiek noteiktas debates?

 • Pēc prezentācijas:

Divas komandas izvirza argumentus par vai pret kādu tēmu. Debašu noteikumus iepriekš nosaka sabiedrība, kas debatē. Tiek veicināta auditorijas dalība, un debašu beigās tiek pasludināts spriedums, lai noteiktu, kura puse bija pārliecinošākā.

 • Pēc satura:

Debatēs tiek izmantotas daudzas tēmas. Tēma varētu būt atkarīga no cilvēku grupas, kurai tiek prezentētas debates. Skolu debašu biedrībām, ņemot vērā skolēnu debates, būtu dažādas izaicinošas tēmas. Parlamenta debates būtu politiskas vai iespēja opozīcijas partijām debatēt par cienīgiem cēloņiem. Politiskās debates ir demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa.

 • Pēc metodes:

Debatēm ir formāts un noteikumi, par kuriem būtu jāvienojas pirms debatēm. Komandas locekļu skaits un laiks, kad runātāji var izteikt savus argumentus, ir daļa no debašu vadīšanas metodes. Tas ir kontrolēts pretēju ideju izklāsts klausītāju grupai, kas var piedalīties, uzdodot jautājumus un saņemot atbildes. Noslēgumā tiek pasludināts spriedums, lai pasludinātu uzvarētāju konkurences debatēs. Dažos parlamentāro debašu gadījumos var apspriest likumdevēju varu un iesniegt priekšlikumus par un pret regulām.

 • Pēc ieguldījuma:

Debatēs var piedalīties vairāki dalībnieki, taču debašu veids nosaka, ka vienmēr ir ierosinājums par vai pret debatējamo tēmu. Komandā var būt trīs locekļi no katras puses vai, ja notiek debates par “kārtu”, visas debates vada viena persona, bet iesniegtajam argumentam vienmēr būs divas puses.

Atšķirības starp runu un debatēm

Cilvēki, kas piedalās;

Būtiska atšķirība ir tā, ka runu veic viens cilvēks, savukārt debatēs piedalās divas cilvēku grupas, lai izteiktu argumentu par un pret. Runas laikā auditorija parasti neveic aktīvu lomu, tomēr runātājs viņus var uzaicināt uzdot jautājumus. Jautājumi būs saistīti ar tēmu, par kuru runāja. Debatēs auditorija piedalās un iztaujā katru debatētāju komandu, lai izvērstu lēmumu pieņemšanas procesu, kas iesaistīts debašu satura vērtēšanā.

Runas vai debašu saturs:

Runas saturs var atšķirties atkarībā no gadījuma un kopīgotās informācijas. Debatēm būs dažādas tēmas, bet kopējais debašu paziņojums radīs divus atzinumus. Pretrunīgi vērtētās tēmas rada dzīvīgas debates.

Auditorijas dalība:

Auditorijas līdzdalība nedaudz atšķiras debašu argumentētās struktūras dēļ, nevis runā izteiktu ideju izklāsts. Skatītāji cer piedalīties debatēs, jo strīdīgajai tēmai ir divas puses. Runa ir pasīvāka pieredze, un runas pasniegšana aptver vienu viedokļa avotu, kuru klausās auditorija.

Ziņas piegāde:

Runātājs klausītājiem uzstājas ar runu, kurš ir sagatavojis tēmu auditorijai. Tas var būt izglītojošs, politisks vai sociāls konkurss. Debates organizē divas apspriežamās tēmas pretējās puses. Katrai pusei ir iespēja pasniegt savu tēmas pusi. Tas ir formāls strīdēšanas veids par doto tēmu.

Rezultāti:

Gan runas, gan debašu rezultāts ir apgaismot auditoriju par noteiktu tēmu. Runa sniedz informāciju vai pieredzi no runātāja viedokļa. Kamēr debatēm ir divi viedokļi. Auditorija izlemj, kuru viedokli viņi atbalsta, un pēc jautājumu un atbilžu laika viņi var izlemt par viedokli, kuram viņi piekrīt.

Runa Vs. Debates: salīdzināšanas tabula

Runas un debašu kopsavilkums:

Runas un debašu galvenā atšķirība ir aktivitātes mērķis. Lai gan abas publiskās uzstāšanās formas sniedz ziņojumu, izmantojot runas veidošanas procesu, runa ir vērsta uz grupas rediģēšanu no viena cilvēka viedokļa. Tomēr debates iepazīstina ar divām jautājuma pusēm, un runātāji iepazīstina ar atšķirīgo viedokli. Debatēm ir vairāk konkurences elementu, jo tiesnesis izlemj par debašu pusi, kura bija pārliecinošākā. Runas un debates virza auditorijas atbalsts un bieži izklaidē savus klausītājus. Mūsdienu sabiedrībā, kur tiek veicināta vārda brīvība, gan runai, gan debatēm ir būtiska vieta oratoru aprindās.

Kristīna Vīta

Atsauces

 • Farhu25. 31/10/2018. Kāda ir atšķirība starp runu un debatēm? www.brainly.in/questions.pub.Brainly gudrāki kopā. Novērtēts 2014/04/04
 • Attēla kredīts: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nato_debate_in_Stockholm_in_2015-3.jpg
 • Attēla kredīts: http://static.kremlin.ru/media/events/video/image/medium/D6OLe7q3Ub5bXrT71rjSIZg3OQyAUhIN.jpg